Corona

Vanwege de Corona-crisis zien wij ons wel genoodzaakt een aantal maateregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van u en ons zo weinig mogelijk in gevaar te brengen. Wij vragen u om het magazijn niet verder binnen te lopen dan de tafels en aangebrachte linten aangeven De onderdelen die u brengt kunt u op de tafels neerzetten, wij zullen deze dan verder in behandeling nemen Als u delen komt halen, zullen wij deze ook naar de tafels brengen, waarna u de delen...